oaioai:zbc.uz.zgora.pl:16090

Wschowa (kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika) - dzwon (datowanie 1730 r.)

Abstract

Dzwon. Spiż. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja (A) ujęta w dwa podwójne półwałki. Poniżej fryz z owocami. Na płaszczu plakieta przedstawiająca postać św. Stanisława pod nią inskrypcja (B). Średnica: 91 cm, wysokość: 94 cm, wysokość korony: 29 cm. Język łaciński i niemiecki. Kapitała.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (Digital Library of Zielona Gora)

Provided original full text link
oaioai:zbc.uz.zgora.pl:16090Last time updated on 9/2/2013

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.