Article thumbnail

The epidemic curve for the influenza A (H1N1) in mainland China in the early stage from May 10 to June 22.

By Ya-pin Li (5651416), Li-qun Fang (5651419), Su-qing Gao (287473), Zhen Wang (72451), Hong-wei Gao (287475), Peng Liu (120506), Ze-rui Wang (287478), Yan-li Li (5651422), Xu-guang Zhu (287480), Xin-lou Li (287481), Bo Xu (233514), Yin-jun Li (287483), Hong Yang (37298), Sake J. de Vlas (69504), Tao-xing Shi (287484) and Wu-chun Cao (5651425)

Abstract

<p>The epidemic curve for the influenza A (H1N1) in mainland China in the early stage from May 10 to June 22.</p

Topics: Biotechnology, influenza, mainland, china, 10, june
Year: 2013
DOI identifier: 10.1371/journal.pone.0054842.g007
OAI identifier: oai:figshare.com:article/174511
Provided by: FigShare
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://figshare.com/articles/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.