Article thumbnail
Location of Repository

"...Och normen levde lycklig i alla sina dagar... eller?" : En kvalitativ studie kring förskolepersonals syn på sitt arbete kring olikheter och normer i förskolan.

By Nina Forsblom and Elin Hammarstedt

Abstract

Förskolepersonalens pedagogiska förhållningssätt påverkar arbetet med normer och värden i förskolan. Det råder olika uppfattningar kring hur detta arbete ska se ut. Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på förskolepersonals syn på och arbete med olikheter, normer och värden, samt deras syn på begreppen normkritik och normkreativitet.    Studiens forskningsfrågor lyder:  • Hur ser förskolepersonal på olikheter, normer och värden i förskolan?  • På vilket sätt anser förskolepersonal att de arbetar med och mot normer i förskolan?  • Hur resonerar förskolepersonal kring begreppen normkritik och normkreativitet?   Metoden i undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studien utgår från ett normkritiskt perspektiv som hjälper oss att synliggöra normer och deras praktiska konsekvenser. Vi har även tagit inspiration från Langmann och Månsson (2016) som problematiserar normkritiken. I resultatet framkommer att förskolepersonalen ser olikheter som något positivt. Slutsatsen visar att förskolepersonalens arbete med normer och värden kan se olika ut samt att deras definition och förståelse av normbegrepp kan variera

Topics: förskola, olikheter, normer, normkritik, Pedagogical Work, Pedagogiskt arbete
Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:mdh-38690
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.