Article thumbnail
Location of Repository

PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDAS I FLERBÄDDSSALAR En systematisk litteraturstudie

By Stelke Einarsson and Sandra Franzén

Abstract

Bakgrund På de flesta vårdenheter existerar det flerbäddssalar. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskor upplever att det finns både fördelar och nackdelar av att vårda i flerbäddssalar respektive enkelsalar. Patienter som vårdas i en enkelsalar beskriver att bakgrund och anledning till sjukhusbesöket spelar in om patienten trivs eller upplever negativ ensamhet. Ensamhet och gemenskap påverkar patienters upplevelser av vården där miljön har inverkan på patienters hälsa.  Syfte Att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar på olika vårdenheter.  Metod En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats.   Resultat I resultatet framkom två teman. Det första temat innefattar gemenskap med subtemat samhörighet och ett andra subtema trygghet. Det andra temat innefattar utsatthet och har tre subteman, frustration, kränkt integritet samt oro.  Slutsats Negativa och positiva upplevelser av att vårdas i en flerbäddssal går inte att väga för eller mot varandra i vad som medför god vård för den enskilda patienten. Varje patient är unik och borde få möjlighet till att påverka valet av vilken utformning av rum patienterna vill vårdas i.

Topics: Nursing, Omvårdnad
Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:mdh-38704
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.