Article thumbnail

Könsintegrerad lek : en kvalitativ studie om förskolans miljö och dess inverkan på barns könsintegrarade lek

By Emma Gustavsson and Camilla Karlsson

Abstract

Vårt syfte med studien är att belysa relationen mellan miljön i förskolan och könsintegrerad lek. Vidare vill vi undersöka hur barnen positioneras och positionerar sig i förskolans miljöer samt den könsintegrerade leken. En kvalitativ studie med observationer och intervjuer har genomförts på två förskolor i två kommuner. Intervjuerna genomfördes med sammanlagt 5 förskollärare och observationerna skedde genom att vi iakttog barnens lek på de utvalda förskolorna. Resultatet av studien visar att förskollärarna anser att förskolornas miljöer inte präglas av den könsintegrerade leken men att den förekommer i mer eller mindre utsträckning. Samtliga förskollärare förespråkar dock en könsintegrerad lek som en viktig del i verksamheten. Vi anser utifrån resultatet av studien, att det är pedagogerna som har den största inverkan på barns möjliga könsintegrerade lek. Beroende på pedagogernas förhållningssätt, deras aktiva inverkan och medvetenhet om lekmaterialets betydelse kan de både främja och hindra den könsintegrerade leken

Topics: könsintegrerad lek, förskola, miljöer, lekmaterial, pedagoger, Pedagogy, Pedagogik
Publisher: Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Year: 2009
OAI identifier: oai:DiVA.org:oru-8791
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.