Article thumbnail

How police behaved in a case with suspicion of false confession - investigative methods, cognitive biases and evaluation of information.

By Bo Edvardsson

Abstract

Syftet är att klargöra polisens förhörsmetodik och reaktionerna hos den drabbade i ett fall, där en sårbar sjukpensionär misstänks ha skrivit under på en falsk bekännelse. Metodfel, tankefel och källkritiska invändningar klargörs.The purpose is to clarify the interrogation method and the reactions of a vulnerable suspect in a case with suspicion of false confession. Errors in method and cognitive biases are pointed out

Topics: police, investigative method, interrogation, biased investigation, objectivity, hypothesis testing, logic, false confession, cognitive biases, utredning, utredningsmetodik, förundersökning, polisutredning, hypotesprövning, falsk bekännelse, polisförhör, tankefel, konfusion, saklighet, logik, kritiskt tänkande, metodfel, press, källkritik, Psychology (excluding Applied Psychology), Psykologi (exklusive tillämpad psykologi), Applied Psychology, Tillämpad psykologi, Law and Society, Juridik och samhälle, Psychiatry, Psykiatri, Law (excluding Law and Society), Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Publisher: Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
Year: 2009
OAI identifier: oai:DiVA.org:oru-7501
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.