Article thumbnail

"That's why you're in the orchestra, because of the ´fika´. It's so good". : Factors that influence young people to participate in group music-making

By Rebecka Källner and Minda Birgestam

Abstract

Fritid beskrivs av ungdomar som något som skapar mening i tillvaron. Musiken är en stor del av denna fritid. Många ungdomar lyssnar på musik, och en del lägger fritiden på att själva musicera. Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur ungdomar talar om vilka faktorer som påverkar deras deltagande i en musicerande grupp. För att få fram ett resultat valde vi att göra gruppintervjuer med ungdomar ur en kör, en orkester samt ett storband. I varje gruppintervju deltog mellan två och fyra ungdomar, samtliga i gymnasieålder. I dessa gruppintervjuer fick vi fram flera olika faktorer som motiverar ungdomarna att hålla på med gruppmusicerande. Trots gruppernas olikheter har de största faktorerna som framkommit som viktiga varit aktuella i samtliga tre grupper. Dessa kan enkelt sammanfattas i tre kategorier; det sociala, den musikaliska upplevelsen, samt personlig utveckling. Inom det sociala ingår faktorer som att träffa vänner, att skapa nya vänskapsrelationer samt att vara en del av en gemenskap. Under den musikaliska upplevelsen ingår faktorer som att skapa musik tillsammans med andra, att vara en del av en musikalisk helhet samt att uppleva starka musikaliska ögonblick. Under den tredje kategorin, personlig utveckling, ingår faktorer som att bli bättre på sitt eget instrument, att växa som människa, samt att lära sig om musikteori, bland annat notläsning, tempo, nyanser och gehör

Topics: Ungdomar, gruppmusicerande, kör, storband, orkester, Music, Musik
Publisher: Örebro universitet, Musikhögskolan
Year: 2012
OAI identifier: oai:DiVA.org:oru-21117
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.