Article thumbnail

Relationen mellan sömnproblem, negativa drömmar och välmående hos ungdomar.

By Petra Rosengren and Emelie Bergström

Abstract

Tidigare studier har tydligt visat på att sömnproblem och obehagliga drömmar har ett samband med sämre mående. Syftet med denna studie är att se hur ungdomars välmående i form av positiva och negativa känslonivåer är relaterat med sömnproblem och negativa drömmar. En enkätundersökning delades ut till 111 gymnasieelever i Örebro kommun i åldrarna 16 – 19 år och resultaten visade att de deltagare med negativa drömmar och sömnproblem har markant högre nivå av negativa känslor och ett sämre mående. Man såg att sömnproblem och negativa drömmar är relaterat och att båda två tillsammans har ett samband med ökad negativ känsla som kan leda till ett depressivt tillstånd. Studien föreslår att ungdomar bör informeras kring de negativa effekter som sömnproblem skapar.Previous studies have clearly demonstrated that sleep problems and bad dreams are associated with poorer wellbeing. The purpose of this study is to see how young people’s wellbeing at the form of positive and negative emotional levels are related with sleep problems and negative dreams. A questionnaire was distributed to 111 high school students in Örebro municipality aged 16-19 years. The results showed that participants with negative dreams and sleep problems have significantly higher levels of negative emotions and poorer wellbeing. It was found that sleep problems and negative dreams are related and that both together are connected with increased negative emotion that can lead to a depressive state. The study suggests that young people should be informed about the negative effects of sleep problems on wellbeing

Topics: Sömn, drömmar, känslor, välmående, Psychology, Psykologi
Publisher: Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
Year: 2014
OAI identifier: oai:DiVA.org:oru-33303
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.