Article thumbnail

Nischning: en framgångssaga? : En fallstudie av små nischade resebyråer

By Pernilla Brottenberg and Terese Karén

Abstract

Resebranschen har nått ett moget stadium där tillgången på resor överstiger efterfrågan och det blir viktigare för resebyråerna att behålla sina befintliga kunder. Resemarknaden domineras idag av stora aktörer som genom stordriftsfördelar kan pressa priserna. Samtidigt går trenden mot ett mer upplevelseinriktat resande där aktiviteten, ett speciellt land eller landsområde är i fokus. I takt med den utvecklingen etableras allt fler nischade resebyråer vilket gör att konkurrensen hårdnar. Trots ökningen av resebyråer som inriktat och specialiserat sig på ett område och den ökande efterfrågan på resor som skiljer sig från mängden är det inte alla nischade resebyråer det går bra för. Det finns idag lika många nischade resebyråer som redovisar för en minskande omsättning som det finns dem som redovisar för en ökande omsättning. Uppsatsens avser att besvara problemformuleringen: Vilka faktorer är viktiga för små nischade resebyråers överlevnad? Huvudsyftet med studien är att analysera och utvärdera små nischade resebyråers förutsättningar för långsiktig överlevnad genom att undersöka vilka faktorer i företaget och omgivningen som är av vikt för resebyråerna. För att analysera och utvärdera de små nischade resebyråernas förutsättningar för långsiktig överlevnad har en kvalitativ fallstudie med två resebyråer som studieobjekt genomförts. Även en enkätundersökning har gjorts på resebyråernas kunder för att en gapanalys mellan kunderna och resebyråerna skulle vara möjlig att göra. Slutligen har en intervju med en oberoende expert inom resebranschen gjorts för att jämföra dennes svar med resebyråernas svar. Resultatet undersökningen genererat är att de små nischade resebyråernas kunder är höginvolverade och att resebyråerna fokuserar på differentiering genom personlig service. Dock är värdeskapande inte lika viktigt då alla kunder var nöjda oavsett grad av delaktighet. Slutsatsen är därför att kundrelationen är den viktigaste faktorn, där den personliga servicen spelar stor roll, för långsiktig överlevnad eftersom det är kundrelationen som genererar återkommande kunder

Topics: Resebyrå, Nischade, Business and economics, Ekonomi
Publisher: Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Year: 2008
OAI identifier: oai:DiVA.org:sh-1657
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.