Article thumbnail

Kommentera här! : En kvalitativ studie om nyhetssajters kommentarsfunktioner

By Johan Thorsell

Abstract

Studien tar avstamp i den diskussion som förts kring nyhetssajternas kommentarsfält. Diskussionen kulminerade under sommaren 2011 då flera nyhetssajter ändrade sina förhållningsregler och vissa fall även de tekniska lösningar som användes. Denna studie ämnade undersöka om valet av kommentars-teknik påverkar användares vilja till kommunikation på nyhetssajter, men även att belysa eventuella bakomliggande faktorer till detta. Detta har genomförts genom en kvalitativ observations- och intervju-studie. Resultatetav studien påvisar att kommunikationen påverkas av valet av teknisk lösning, och att bristen av kontroll är en av de avgörande faktorerna bakom huruvida en användare är villig att kommentera en artikel.This study builds on the discussion of the comment field that is related to news sites articles. The debate culminated in the summer of 2011 when several news sites changed their conduct and in some cases also the technologies used. This study intended to investigate whether the choice of technology for annotation affects users' willingness to communication on newssites, but also to elucidate possible underlying factors for this. This has been carried out by obseravtions and interview studys. The results of this study indicate that communication is affected by the choice of technical solution. And that lack of control is one of the determining factors of whether the user is willing to comment on an article

Topics: Comment fields, news sites, Kommentarsfält, nyhetssajt
Publisher: Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it
Year: 2011
OAI identifier: oai:DiVA.org:sh-15000
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.