Article thumbnail

Prestationsbelöning – vad anser marknaden? : En studie om svenska aktiemarknadens reaktion på förslag till aktierelaterade incitamentsprogram.

By Marcus Isaksson and Morten Westby

Abstract

Med historien om bonusskandaler i bakhuvudet och den debatt ämnet bidragit till valde författarna att genomföra denna studie är syftet varit att undersöka den svenska aktiemarknadens reaktion på förslag till aktierelaterade incitamentsprogram, via förslagens kortsiktiga kurspåverkan. Dessa program innebär att förmånstagaren får ersättning baserad påvillkorsstyrd prestation, dvs. rörlig ersättning eller bonus i vissa avseenden, i form av aktier. Studiens resultat pekar på att marknadens reaktion/kortsiktig kurspåverkan inte är statistisk signifikant för fenomenet, men att trender påvisats vid indelning efter företagsstorlek och typ av incitamentsprogram. Att utfallet blivit så tror författarna beror på att signalen tolkas olikaav investerare beroende på om företaget är litet eller stort, dvs. marknadens tro påprogrammen skiljer sig. Generellt utifrån uppsatsens resultat kan det sägas svenska marknaden reagerar med försiktighet på förslagen till aktierelaterade incitamentsprogram och att onormal kurspåverkan troligtvis är vanligare i samband med andra händelser

Topics: Business studies, Företagsekonomi
Publisher: Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande
Year: 2011
OAI identifier: oai:DiVA.org:sh-9532
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.