Article thumbnail
Location of Repository

Моноклонални антитела како анти-канцер терапија

By Marija Sterjova and Emilija Janevik-Ivanovska

Abstract

Моноклоналните антитела можат да се користат како слободни – неконјугирани, или конјугирани со различни лекови, токсини или радиоизотопи со цел за подобрување на специфичноста и фармаколошкиот одговор и намалување на несаканите ефекти. До денес од страна на FDA (Агенцијата за храна и лекови) се регистрирани единаесет моноклонални антитела кои се користат како анти-канцер терапија

Topics: Other medical sciences
Publisher: Farmacevtska komora - Macedonia
Year: 2017
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:19189

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.