Article thumbnail

Од анови до хотели од меани до ресторани

By Nikola Dimitrov and Trajan Veljanov

Abstract

Книгава, која ја презентираме, е уникатна од ваков карактер во Република Македонија, можеби и пошироко. Ова популарно издание, насловено „Од анови до хотели и од меани до ресторани“ е историско – географски туристички водич на Република Макеоднија, кој го третира пред туристичкиот период. Всушност, ова издание е мал дел од опширниот материјал на научно истражувачкиот проект насловен: „Историско – географски пресек на туризмот и угостителството во Република Македонија“. Преку, водичот се обидуваме да навлеземе во историјата на пред туристичките движења кои се одвивале на тлото на Република Македонија, а кои досега не беа сеопфатнo истражени и проучени. Со водичот го презентираме континуитетот дека на тлото на Р. Македонија се среќаваат угостителски и сместувачки капацитети уште од најстари времиња, со што се навлегува длабоко во минатото

Topics: Social and economic geography
Publisher: University Goce Delcev
Year: 2017
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:18756

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.