Article thumbnail
Location of Repository

Иновативни идеи за развој на туризмот во Југоисточниот регион на Република Македонија

By Nikola Dimitrov, Marija Magdinceva Sopova and Jovanka Cukleva Anastasovska

Abstract

Природните убавини, чистата околина, исполнета со езера, планини, водопади, термални води, етно-села, манастири, како и локалните манифестации, традиционалната храна гостопримството претставуваат предуслови за формирање на оригинална туристичка понуда. Со цел привлекување на поголем број туристи преку кои ќе се поттикне развојот на туризмот во овој регион, потребна е примена на соодветен иновативен пристап во креирањето на понудата и прилагодување на дејноста на работа на малите претпријатија во областа на туризмот. Основна цел на овој труд е да укаже на улогата и значајноста на иновативната туристичка понуда како основен фактор за развој на туризмот

Topics: Social and economic geography
Year: 2017
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:18754

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.