Article thumbnail

Design and implementation of online store in a SaaS model

By Jan Kočí

Abstract

Tato práce se zaměřuje na tvorbu internetového obchodu v modelu SaaS. Systém je v práci analyzován, navržen, implementován a následně i nasazen do ostrého provozu. Výsledkem je modulární systém schopný konkurence na současném trhu.The thesis focuses on complete development of online store in a SaaS model. The system is analyzed, designed, implemented and subsequently deployed into full operation. The result is a modular system capable of competition in the market today.Katedra softwarových technologiíCílem diplomové práce byl návrh, tvorba a implementace internetového obchodu, který splňuje obecné požadavky dané konkurenceschopnosti systému tohoto typu na trhu. Vytvořený internetový obchod je navržený pro provoz v obchodním modelu SaaS (Software as a Service), kde zákazník-prodejce vyuívá vlastní systém internetového obchodu na serveru provozovatele pouze přes prohlížeč. Oponent nemá k práci jako celku závažnějších připomínek

Topics: internetové obchody, SaaS, Nette framework, webové aplikace, online stores, SaaS, web applications
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52623
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.