Article thumbnail

The possibility of establishing their own tire service in the company TransPlus (Česko) s.r.o.

By Jiří Matějka

Abstract

Práce se zaměřuje na problematiku pneuservisu ve vybrané dopravní firmě. Cílem je zhodnocení aktuálního stavu a možnosti jeho změny. Práce nejprve analyzuje outsourcing, který je ve firmě dlouhodobě zavedený, a poté ekonomicky hodnotí možnosti zavedení vlastního pneuservisu.This diploma thesis is focused on the problem of tire service in a selected transport company. The aim is to evaluate the current status and the possibility of a change. The diploma thesis analyzes the method of outsourcing, which has been established in the company for a long time, and then it tries to economically evaluate the possibility of establishing own tire service.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyDiplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení

Topics: dopravní firma, pneumatiky, pneuservis, outsourcing, transport company, tires, tire service, outsourcing
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52503
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.