Article thumbnail

Planning of expedition and transportation in selected production company

By Filip Bouška

Abstract

Práce se zaměřuje na popsání a analýzu výrobního procesu, procesu zpracování zakázek ve vybrané výrobní společnosti a jejich důsledků na plánování expedice a přepravy. Součástí práce jsou také vybrané kvantitativní metody, které mohou být potenciálně použity pro řízení procesů. Cílem práce je navrhnout možnosti zlepšení procesu plánování expedice a přepravy.Thesis is focused on description and analysis of production process, process of order processing in selected production company and their impact to planning of expedition and transportation. Selected quantitative methods are also part of thesis because they can be potentially used for process management. Goal of thesis is to propose possibilities of improving in planning expedition and transportation.Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmysluV diskuzi byly položeny následující otázky: Co je hlavním problémem při plánování a jaké metody by pro zpřesnění bylo nejvhodnější použít? Proč a jakým způsobem by prodloužení doby pro vyřízení objednávky přispělo ke zlepšení procesu plánování? Proč se domníváte, že navrhované řešení by pro výrobní společnost bylo nákladově efektivní? Student otázky zodpověděl

Topics: předpověď, logistika, výrobní procesy, plánování, prognosis, logistics, production process, planning
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52407
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.