Article thumbnail

Business plan - founding the accounting company in Eastern Bohemia

By Šárka Virtová

Abstract

Náplní bakalářské práce "Podnikatelský záměr - založení účetní firmy ve Východních Čechách" je zhodnocení možností založení účetní firmy ve vybrané oblasti. V první části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy, které s tématem souvisí. V druhé části je provedena situační analýza a ve třetí jsou uvedené navržené rozpočty. Poslední část se zabývá srovnáním vybraných forem podnikání, výběrem místa podnikání a návrhem na založení účetní firmy.The aim of the bachelor thesis "Business plan - founding the accounting company in Eastern Bohemia" is the assessment of the options of the founding the accounting company in the chosen area. In the first part the most important terms related to thesis are explained. In the second part situational analysis is made and in the third part the budgets are proposed. The last part deals with the comparison of selected forms of business, with the chosen place of business and with the proposal to founding the accounting company.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyStudentka dokázala svou bakalářskou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientovala s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděla s určitými nepřesnostmi. Studentka odpověděla na otázky předsedy komise: Podle jakých kritérií jste vybírala položky obsažené v navrhovaném rozpočtu

Topics: podnikatelský plán, SWOT analýzy, rozpočty, marketingové cíle, situační analýza, business plan, SWOT analysis, budgets, marketing goals, situational analysis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52268
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.