Article thumbnail

Adhesive bonding of interior parts of buses - SOR Libchavy

By Jan Jirák

Abstract

Obsahem diplomové práce je vyzkoušení lepidla bez rozpouštědel na lepení interiérových dílů u autobusů SOR Libchavy. Dále najít vhodné lepidlo pro lepení izolací autobusů. V praktické části jsou adhezní testy lepidel a odlupové zkoušky čalounění a podlahovin z nosných materiálů. Ekonomické porovnání stávajícího a nového lepidla bez rozpouštědel.The content of the diploma thesis is to test the solvent-free adhesive for bonding interior parts of buses SOR Libchavy. Next is to find a suitable glue for bonding the isolations of the buses. The adhesion tests of glues and peel tests of upholstery and of floorings of the core materials are in the practical part. Economic comparison of the current and new solvent-free adhesive.Katedra dopravních prostředků a diagnostikyDiplomant komisi při obhajobě seznámil s diplomovou prací, ve které se zabýval možností změny rozpouštědlových lepidel pro lepení dílů autobusů lepidly rozouštědlovými. Námět, který diplomat řešil, vzešel z výrobní praxe, proto lze konstatovat, že se jedná o aktuální téma

Topics: vzorky, adheze, lepené spoje, interiérové díly, testing sample, adhesion, glue joints, interior parts
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52145
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.