Article thumbnail

Optimization of methods for the isolation of genomic DNA from yeasts and filamentous fungi with subsequent real-time PCR analysis

By Kateřina Motáková

Abstract

Tato práce se zabývá optimalizací izolace genomové DNA z kvasinky Saccharomyces cerevisiae a vláknité houby Penicillium chrysogenum, za účelem získání co největšího výtěžku genomové DNA. U těchto mikroorganimů znesnadňuje lýzi buňky pevná buněčná stěna. K izolaci DNA z kvasinek a vláknitých hub byly využity izolační kity, které využívají mechanickou disrupci nebo enzymatickou lýzi buněčné stěny. Pro zvýšení výtěžnosti použitých izolačních kitů byly standardní postupy modifikovány. Množství DNA bylo následně zjištěno pomocí real-time PCR analýzy.This thesis focuses on optimization of genomic DNA isolation from yeast cells Saccharomyces cerevisiae and mold Penicillium chrysogenum with the purpose of gaining the highest possible amount of genomic DNA. The lysis of the cell is impeded by the hard cell wall of these microorganisms. Isolation kits that use mechanical disruption or enzymatic lysis of the cell wall were employed for DNA isolation from yeast cells and mold. To increase the gain of the isolation kits, the standard procedures were modified. The yield of DNA was then detected by real-time PCR analysis.Katedra biologických a biochemických věd1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k D

Topics: Saccharomyces cerevisiae, Penicillium chrysogenum, izolace DNA, real-time PCR, isolation DNA, real-time PCR analysis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52137
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.