Article thumbnail

Economical impacts of famine and nature disasters on the situation in Africa´s regions.

By Markéta Hloušková

Abstract

Moje bakalářská práce by měla přiblížit studentům, jaké jsou přírodní katastrofy a v jaké míře ovlivňují člověka. Za většinu přírodních katastrof si může člověk sám a nadále jim nedokáže v dostatečné míře předcházet. Závěr práce je zaměřen především na ekonomické dopady přírodních katastrof a hladomoru na jednotlivé africké regiony.My thesis should bring to students out what kinds of nature disasters there are and how they influence a man. For the most of natural disasters is responsible man himself and is still unable to prevent them. The closure part is mainly focused to an economical impact of natural disasters and famine in particular regions of Africa.Ústav ekonomických vědStudentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací s názvem "Ekonomické dopady hladomoru a přírodních katastrof na situaci v afrických regionech". Autorka se v práci zabývala zejména deskripcí a komparací přírodních katastrof se zaměřením na hladomor v afrických regionech a analýzu ekonomických dopadů v jednotlivých afrických regionech. Studentce byly komisí v průběhu obhajoby položeny následující otázky: 1) Jak se formálně k uvedeným událostem v Africe staví Evropská unie a jakými konkrétními kroky napomáhá určité situace řešit?, 2) Které ze světových ekonomických mocností se ekonomicky nejvíce angažují a jakým způsobem

Topics: přírodní katastrofy, hladomor, africké regiony, ekonomické dopady, nature disasters, famine, africa´s regions, economical impacts
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52126
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.