Article thumbnail

Stressful situation and work performance

By Helena Vrbová

Abstract

Tato práce bude zaměřena na teoretické poznatky z oblasti práce, pracovního výkonu a sledování vybraných zátěžových situací, jejich vliv na výkon pracovníka, jeho zdravotní stav a možné způsoby vyrovnání se se zátěží a předcházení dopadů stresu.This work will focus on theoretical knowledge of work, work performance and monitoring of certain stressful situations, their impact on the performance of the worker's health and possible ways of coping with stress and prevent the impact of stress.Ústav správních a sociálních vědStudentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Páce se zabývá problematikou zátěžové situace a pracovním výkonem. Cílem práce bylo na základě studia odborné literatury v teoretické části popsat příčiny a formy pracovní zátěže. V empirické části potom studentka provedla menší anketní výzkum u vybrané výrobní firmy. Studentka poté seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Co pokládáte za rozhodující faktor iniciující rozvoj zátěžového syndromu? 2. Možnosti firem, při respektování ekonomických hledisek, při úspěšném omezování tohoto jevu

Topics: práce, pracovní výkon, zátěžová situace, stres, work, work performance, stressful situations, stress
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/51805
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/51... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.