Article thumbnail

Start a project

By Lucie Brabencová

Abstract

Tato práce se bude zabývat činnostmi, které jsou nezbytné pro start projektu. Tyto činnosti budou rozvedeny a vysvětleny v potřebné míře tak, aby byla zřejmá důležitost jednotlivých fází startu projektu. Bude poukázáno, že samotný start není pouze uvedení projektu do života bez předchozích přípravných činností. V rámci této práce bude uveden příklad zahájení projektu z praxe. V závěru práce bude shrnuta teoretická a praktická stránka, a na tomto podkladu poukázáno na význam fáze zahájení projektu.This thesis will be focused on activities which are necessary for start a project. This activities will be detailed in needed extent of importance to each phase of start a project. This thesis will point out the indispensability of preparing activities. In the frame of this work the practical example of start a project will be shown. The conclusion will summarize theoretical and practical views and this summarizing will point out the relevance of starting-up project phase.Ústav podnikové ekonomiky a managementuStudentka obhájila práci na téma Start projektu. Cílem práce bylo popsat dílčí činnosti startu projektu. Připomínky a otázky při obhajobě: 1) Vysvětlete význam startu projektu a jeho členění. 2) Kterou metodu stanovení rizika projektu jste použila v praktické části a proč

Topics: projekty, projektový management, zahájení, project, project management, start-up
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/51759
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/51... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.