Article thumbnail

Motherhood in the context of social determination

By Simona Krausová

Abstract

Diplomová práce popisuje změny v psychice matky po narození dítěte. Zjišťuje, do jaké míry mateřství ovlivňuje zájem o kariéru ze strany matek a popisuje změny v hodnotové orientaci. Rovněž zde jsou popsány změny v sociálních vztazích těchto žen. Aspekty jsou rozkrývány pomocí kvalitativního výzkumu s deseti ženami po rodičovské dovolené.This thesis describes the changes in the psyche of mothers after childbirth. Inquire into the extent to which affects maternity interested in a career by mothers and describes the changes in value orientation. There are also described changes in social relationships these women. These aspects are uncovering the qualitative research with ten women after parental leave.Katedra věd o výchověStudentka prezentovala svou diplomovou práci. Uspokojivým způsobem vysvětlila většinu námitek v posudku oponentky a odpověděla na dotazy členů komise

Topics: mateřská dovolená, mateřství, ženy, matky, děti, maternity leave, mothernity, women, mothers, children
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/49496
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/49... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.