Article thumbnail

Can be born a hockey star today? Youth hockey from an anthropological perspective.

By Veronika Havlová

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá juniorským vrcholovým hokejem, utvářením identity hráčů a strategiemi, vedoucími k úspěchu. Získané poznatky jsou aplikované především na dílo francouzského sociologa Pierra Bourdieho, přesněji na jeho teorii kapitálů. Z antropologického hlediska se ukazuje využívání kapitálů velmi cennou strategií na cestě za úspěchem. Práce mapuje nejen názory hráčů, ale také jejich rodičů a trenérů.This work deals with the profesional junior hockey, creation of player´s identity and strategies leading to success. The gained knowledges are primarily applied to the work of French sociologist Pierre Bourdieu, specifically on his theory of capitals. From an anthropological point of view, shows the use of capitals invaluable strategies on the way to success. The work maps not only the opinions of players, but also their parents and coaches.Katedra sociálních vědRozprava o výtkách oponenta

Topics: rodina, adolescence, sociální skupina, volný čas, vrcholový sport, hokej, family, adolescence, social group, lesure time, professional sport, ice hockey
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/49392
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/49... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.