Article thumbnail

The proposal to improve cooperation between Česká pošta, s.p. with VIP customers

By Lada Chaloupková

Abstract

Práce se zabývá návrhem zlepšení spolupráce největší české poštovní společnosti Česká pošta, s.p. s významným segmentem jejích obchodních zájmů, s VIP zákazníky. Sílící konkurenční prostředí vyžaduje řízení vztahu se zákazníkem pomocí komplexní péče, kterou představuje systém CRM. Tato práce provádí nejprve potřebné analýzy a následně zpracovává konkrétní návrhy a porovnání softwarových produktů. Vše je podloženo ekonomickým vyhodnocením výhodnosti zavedení navrhovaného systému.This thesis deals with the proposal to improve cooperation of the largest postage provider in the Czech Republic, Česká pošta, s.p. and a significant segment of its market interests - the VIP customers. Growing competitive environment requires the management of customers' relationships by complex care, which is represented by the CRM system. First, this thesis presents several necessary analyses and then processes specific suggestions and comparisons of the software products. Everything is supported by economic evaluation of benefits which are provided by implementation of the proposed system.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyDiplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení

Topics: CRM, VIP, zákazník, Česká pošta, řízení vztahů, péče, softwarová řešení, customer, Czech post, relationship management, care, software solutions
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/49107
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/49... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.