Article thumbnail

Fiscal aspects relating to the user in the road transport

By František Jahn

Abstract

Diplomová práce analyzuje zpoplatnění uživatelů silniční dopravy v České republice a ve vybraných zemích Evropské Unie. Zabývá se problematikou financování dopravní infrastruktury v České republice z příjmů plynoucích ze silniční dopravy a jiných zdrojů, které by kompenzovaly výpadky z příjmů generovaných dopravou. Řeší aktuální problematiku vztaženou ke zpoplatnění pozemních komunikací a ke snižujícímu se výběru ze spotřebních daní z minerálních olejů.This thesis analyzes the road user charging in the Czech Republic and in selected countries of the European Union. It deals with the issue of financing of transport infrastructure in the Czech Republic with the revenue from road transport and other sources to compensate for losses of income generated traffic. It addresses current issues relative to the charging infrastructure and to decreasing the selection of excise duties on mineral oils.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyDiplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení

Topics: silniční doprava, zpoplatnění uživatelů, daně, poplatky, legislativa, dopravní politika, road transport, charging users, taxation, fees, legislation, road policy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/49025
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/49... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.