Article thumbnail

Issue of Transsexuals and their Adaptation Biosocial

By Simona Müllerová

Abstract

Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice transsexuality s jejími psychickými a fyzickými aspekty, promítající se do života jedince. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. Každá z těchto částí obsahuje kapitoly, které nám přibližují téma transsexuality a biosociální adaptaci transsexuálních jedinců. Teoretická část zahrnuje kapitoly zaobírající se veškerými východisky transsexuality. Druhá, praktická část je orientována na kvalitativní výzkum, jehož cílem je zjistit biosociální adaptaci transsexuálů.This diploma thesis concernes the isuue of transsexualism with regard to its physical as well as mental aspects and the impact of those on daily life of the individual. The project is devided into two main parts, theoretical and practical. Each of these includes chapters focused on transsexualism as a phenomenon itself and on the biosocial adaptation of transsexual individuals. The theoretical part includes information available from variety of sources. The second, practical part is orientated towards the qualitative research which aims to identify the biosocial adaptation of transsexual individuals.Katedra věd o výchověStudentka představila svojí práci a reagovala na dotazy z posudků i doplňující otázky komise

Topics: transsexualita, pohlavní identita, transgender, transsexuální terminologie, kvalitativní výzkum, biosociální adaptace, transsexuality, sexual identity, transgender, transsexual terminology, qualitative research, biosocial adaptation
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/49024
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/49... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.