Article thumbnail

Female menials in Hradec Králové region in the 17th century

By Zuzana Salavcová

Abstract

Tato práce se zabývá společenským postavením a situací ženské čeledi v 17. století na Královéhradecku. Cílem práce je přiblížit situaci a postavení čeledi v období raného novověku ve výše zmíněném regionu. V práci jsou popsány i odlišnosti ženské a mužské čeledi. V tomto případě jsem se okrajově zaměřila i na čeleď mužskou. Hlavním zdrojem poznatků, který byl užit při přípravě práce, byl „Soupis poddaných podle víry z roku 1651“.This paper is devoted to the social status of female menials (servants) in the 17th century in the region of Hradec Králové in Bohemia. The main objective of this work is to discuss the overall status of servants in early modern times in that region. Differences between the status of female and male servants is also described, which is why the position of male servants is marginally touched upon, as well. The main source in preparing this thesis was the “Register of Serfs According to Their Confession 1651” (“Soupis poddaných podle víry z roku 1651”).Katedra literární kultury a slavistikyPředstavení bakalářské práce autorkou Přečtení posudků Rozprava: Vysvětlení výběru lokalit Přesnější vymezení pojmu "čeleď

Topics: ženská čeleď, mužská čeleď, Soupis poddaných z roku 1651, věkové složení, panství, město, vesnice, východní Čechy, 17. století, female menials (servants), male menials (servants), “Register of Serfs According to Their Confession 1651”, age structure, estate, town, village, eastern Bohemia, 17th century
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/48972
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/48... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.