Article thumbnail

Analysis of exogenous and endogenous factors of development of the region

By Soňa Ondráková

Abstract

Práce je zaměřena na současný přístup k regionálním rozvoji. Zahrnuje analýzu vědy a výzkumu (jakožto endogenního faktoru rozvoje regionu) a přímých zahraničních investic (jakožto exogenního faktoru) v regionu NUTS II Severovýchod. Oba faktory jsou analyzovány pomocí korelační a regresní analýzy, kterými se zjišťuje, zda existuje korelační vztah (závislost) mezi každým faktorem a HDP na jednoho obyvatele rozloženého pomocí řetězového indexu.The work is focused on the current approach to regional development. It includes analysis of science and research (as an endogenous factor in the development of the region) and foreign direct investment (as an exogenous factor) in the NUTS II Northeast. Both factors are analyzed using correlation and regression analysis, which determines whether there is a correlation relationship (dependency) between each factor and GDP per capita using the chain index spread.Ústav ekonomických vědStudentka představila svoji obhajobu na téma Analýza exogenních a endogenních faktorů rozvoje regionu. Studentka zakončila svoji obhajobu prezentací svých závěrů a doporučení

Topics: regiony, regionální rozvoj, regionální politika, NUTS II Severovýchod, korelační analýza, regresní analýza, regions, regional development, regional policy, NUTS II Northeast, correlation analysis, regression analysis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/48703
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/48... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.