Article thumbnail

The efectiveness of the implementation of the device MICA into the production

By Iveta Pluhařová

Abstract

Tato bakalářská práce pojednává o efektivnosti zavedení zařízení MICA do výrobního procesu firmy Elfra s. r. o. Úvodní část práce se zaměřuje na popis firmy, která se rozhodla pro zavedení strojního zařízení MICA a tím i nové technologie do výroby. Další část této práce je věnována popisu MICA a porovnání s původní technologií výroby. Závěrečná část této práce zachycuje metody hodnocení efektivnosti a propočty efektivnosti ve vztahu k zařízení MICA.This bachelors thesis deals with the effectiveness of implementing the device MICA into the production process Elfra s. r. o. The introductory part is concentrated on description of company, which decided for implementing the device MICA and thereby implemented new technologies into the production. Another part of the thesis is dedicated to the description of MICA and comparison with the original production technology. The concluding part of this thesis is about methods of evaluation of effectiveness and the calculation of effectiveness in the relation to device MICA.Ústav podnikové ekonomiky a managementuStudentka prezentovala bakalářskou práci na téma Efektivnost zavedení MICA do výroby. Otázka: Existují i jiné metody hodnocení efektivnosti investice

Topics: efektivnost, hodnocení investice, MICA, technologie, výroba, effectiveness, investment evaluation, MICA, technologies, production
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/48667
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/48... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.