Article thumbnail

Mining in Prachovice

By Tereza Bártová

Abstract

Cílem mé práce bylo zhodnocení současného návrhu rekultivace ložiska vápenců v Prachovicích. V rámci práce jsem se zabývala historií těžby vápenců v Železných horách. V současné době je těženo pouze jediné ložisko, jehož surovina je zpracovávána firmou Holcim Česko a.s. pro výrobu cementu. Pro práci jsem využila dostupná data a poskytnuté informace, která jsem konfrontovala s reálným stavem a konzultovala své návrhy s odborníky.The aim of my thesis was the evaluation of the current project of limestone deposit reclamation in Prachovice. In this work I dealt with the history of limestone extraction in the Železné Hory. These days only one deposit is being extracted and its raw material is processed by Holcim Česko a.s. company for the production of cement. For this thesis I used the available data and provided information, which I confronted with the reality. Besides, my project was consulted on by experts.Ústav environmentálního a chemického inženýrstvíPosluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Formální stránka bakalářské práce, citace literatury je součástí věty. Časový horizont zatopení lomu. Složitost geologie v Prachovicích. Životnost ložiska. Útlum těžby v lomu. Hloubka zatopeného jezera

Topics: deponie, lom, rekultivace, Prachovice, repositury, Prachovice, quarry, restoration
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/47662
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/47... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.