Article thumbnail

Metabolic syndrome, pathogenesis, physiological manifestation, diagnosis and therapy

By Lucie Klobouková

Abstract

V předložené bakalářské práci je zahrnuta historie metabolického syndromu (MS), synonyma metabolického syndromu, různé definice MS. Podrobněji jsou uvedeny jednotlivé složky metabolického syndromu, tzn. obezita, inzulinová rezistence, hypertenze, dyslipidémie a diabetes mellitus 2. typu. Dále jsou v práci shrnuty léčebné postupy u jednotlivých komponent metabolického syndromu a v neposlední řadě také prevence.In this present these are included different definitions of the metabolic syndrome (MS), its history and synonyms. More details are given to individual components of the metabolic syndrome, ie. obesity, insulin resistance, hypertension, dyslipidemia and diabetes mellitus of 2nd type. Furthermore, this work summarizes treatments for individual components of the metabolic syndrome and ultimately its prevention.Katedra biologických a biochemických věd1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP

Topics: metabolický syndrom, inzulinová rezistence, hypertenze, dyslipidémie, diabetes, mellitus 2. typu, metabolic syndrome, insulin resistance, hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus of 2nd type
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/47656
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/47... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.