Article thumbnail

Chronic fatigue disease - pathogenesis and searching for new clinically important biomarkers

By Jitka Kašparová

Abstract

V této práci jsou shrnuty dostupné souhrnné informace o problematice chronického únavového syndromu. Onemocnění, jež pacienty s touto diagnózou vylučuje ze svých každodenních činností, má významný dopad na jejich fyzickou aktivitu a psychiku. Práce shrnuje charakteristiku onemocnění, symptomatologii a rizikové faktory při jejím vzniku. Obsahem je také problematika etiologie v různých oblastech patofyziologie, jako jsou mikrobiologie, imunologie, endokrinologie či neurologie. Dále jsou uvedeny hodnotící kritéria pro diagnózu chronického únavového syndromu a součástí jsou i doporučené diagnostické testy včetně metod a postupů hledání klinicky významných biomarkerů. Z hlediska terapie, kde se jedná především o symptomatickou léčbu, jsou podány informace o možnostech zlepšení psychické i fyzické kondice pacientů s touto diagnózou.This thesis summarizes the available summary information about the problems of chronic fatigue syndrome. Patients with this diagnosis are excluded from their everyday activities and this disease has a significant impact on their physical and mental activity. The paper summarizes the characteristics of the disease, symptoms and risk factors for its occurrence. The thesis also includes issue of etiology in various areas of pathophysiology such as microbiology, immunology, endocrinology and neurology. The following are the diagnostic criteria of chronic fatigue syndrome, part about recommended diagnostic tests and procedures including methods of finding clinically significant biomarkers. Although the therapy is mostly based on symptomatic treatment, there are given information about how to improve mental and physical condition of patients with this diagnosis.Katedra biologických a biochemických věd1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské prác

Topics: chronický únavový syndrom, etiologie, diagnostické testy, kritéria, chronic fatigue syndrome, etiology, diagnostic tests, criteria
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/47594
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/47... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.