Article thumbnail

Support of teaching Database Systems I subject.

By Lukáš Rajm

Abstract

Tématem bakalářské práce je vytvoření podpory pro výuku Databázových systému I v programu Microsoft Access 2007. Práce vysvětluje jak teoretickou tak i praktickou část. Teoretická části popisuje vývoj databáze a dnes nejpoužívanější model databáze. Následně seznámení s aplikací MS Access. Druhou část tvoří analýza, logický návrh, modely relací s diagramy a poslední řádě samotná realizace práce v MS Accessu 2007. Ukázkové příklady a teorie by měli studentům pomoci při práci s databázemi a databázovým systémem MS Access 2007.The theme of this bachelor thesis is to build support for the teaching of Database System as well as Microsoft Access 2007. The thesis explains both theoretical and practical part. The theoretical part describes the database development and the most widely used database model. The familiarization with application MS Aces follows in the next part. The second part consists of analysis, logic design, relationships models with diagrams and lastly the actual implementation of work into MS Access 2007. The examples and theory should help students when working with databases and database system MS Access 2007.Katedra informatiky v dopravěStudent reagoval na připomínky uvedené v posudcích vedoucího a oponenta bakalářské práce, zodpověděl dotazy členů komise

Topics: MICROSOFT ACCESS, APLIKACE, DATABÁZE, MALÁ DOPRAVNÍ FIRMA, MICROSOFT ACCESS, APPLICATION, DATABASE, SMALL TRANSPORT COMPANY
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/46355
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/46... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.