Article thumbnail

Ultrasonic extraction and determination of substances in propellants

By Tomáš Klement

Abstract

Literární rešerše týkající se výbušin a experimentální stanovení látek obsažených v bezdýmých praších.Literature searches for explosives and experimental determination of substances in smokeless powders.Katedra analytické chemieDiploment prezentoval výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy oponenta a členů komise

Topics: Výbušina, extrakce, bezdýmý prach, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, Explosive, extraction, smokeless powder, gas chromatography, mass spectrometry
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/46097
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/46... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.