Article thumbnail

A proof of knowledge of cardiopulmonary resuscitation in the case of students of secondary schools

By Klára Šťastná

Abstract

Bakalářská práce shrnuje a přibližuje informace o kardiopulmonální resuscitaci pro laické zachránce. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je zaměřena na základní informace o zásadách a praktickém provedení laické kardiopulmonální resuscitace podle nejnovějších postupů a může posloužit jako návod pro širší veřejnost. Praktická část se zaměřuje na aktuální znalosti o kardiopulmonální resuscitaci u studentů dvou zkoumaných středních škol a zahrnuje zpracování dotazníků a předem určených výzkumných předpokladů.The bachelor thesis summarizes and describes information on cardiopulmonary resuscitation for lay rescuers. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on basic information on principles and practical execution of lay cardiopulmonary resuscitation according to the latest methods and can serve as a guide for the general public. The practical part is focused on the current knowledge of cardiopulmonary resuscitation at students of two secondary schools and includes the processing of questionnaires and pre-determined hypotheses.Katedra ošetřovatelstvíHodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Provedla jste pilotní předvýzkum? 2. Jakým způsobem jste zajistila anonymitu dotazníkového šetření? 3. Z jakého důvodu jste nepoužila totožný dotazník (test) pro výzkumné šetření před a po edukaci studentů? 3 Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá

Topics: kardiopulmonální resuscitace, náhlá zástava oběhu, řetěz přežití, automatizovaný externí defibrilátor, cardiopulmonary resuscitation, sudden cardiac arrest, chain of survival, automated external defibrillator
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/46090
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/46... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.