Article thumbnail

Influence of advertisement on university students

By Xenie Ulrichová

Abstract

Práce je zaměřena na vliv reklamy na studenty vysoké školy. Zahrnuje historické a obecné přiblížení tématu, obecné pojmy a jaké psychologické prostředky jsou na reklamu vynaloženy. Při zpracování praktické části bakalářské práce je využit výzkum, na základě kterého se analyzovaly výsledky týkající se ovlivnitelnosti studentů.The paper focuses on the effect of advertisement on university students. The work includes general introduction of the topic and historical development, general ideas and psychological means used in advertisement. The practical part of the paper deals with research and the analysis of the results of the research concerning the way the students are influenced by advertisement.Ústav ekonomiky a managementuStudentka seznámila komisi s obsahem a cílem bakalářské práce. Práce je zaměřena na vliv reklamy na studenty vysoké školy. Zahrnuje historické a obecné přiblížení tématu, obecné pojmy a jaké psychologické prostředky jsou na reklamu vynaloženy. Při zpracování praktické části bakalářské práce je využit výzkum, na základě kterého se analyzovaly výsledky týkající se ovlivnitelnosti studentů. Cílem práce je analýza problematiky reklamy a jejího vnímání veřejností. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Jak reklama ovliňvuje současnou společnost, je přínosem či pouhou trpěnou nutností? 2. Jak respondenti z výzkumu vnímají reklamu

Topics: historie reklamy, druhy reklamy, psychologie reklamy, podprahová reklama, značka, history of advertisement, kinds of advertisement, psychology of advertisement, subliminal advertising, brand
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/46077
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/46... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.