Article thumbnail

Cult of beauty that underlie creation of eating disorders

By Markéta Hanzlíčková

Abstract

Práce pojednává o problematice onemocnění poruchou příjmu potravy a zaměřuje se na rizikové faktory, které nejčastěji přispívají k jejímu vzniku. Hlavní pozornost je soustředěna na význam sociokulturních faktorů a působení současného kult krásy. První část práce obsahuje vymezení pojmů tělo a krása a představuje dvě nejrozšířenější poruchy příjmu potravy-mentální anorexii a mentální bulimii. Druhá část je propojením teoretických poznatků získaných z odborné literatury s výpověďmi respondentek, které mají s nemocí vlastní zkušenost. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má kult krásy, vytvořený naší společností, na utváření názorů a na vnímání vlastního těla a sebe samých. Cílem druhým je odhalení toho, jakým způsobem ovlivnily poruchy příjmu potravy životy respondentek.The work deals with the issue of eating disorders and focuses on risk factors that most contribute to its formation. The main attention is focused on the importance of sociocultural factors and exposure to the current cult of beauty. The first part contains the definitions of body and beauty and represents two most common eating disorders - anorexia and bulimia. The second part is connecting theoretical knowledge gained from literature with statements of respondents who have personal experience with eating disorders. The aim is to determine what effects have the cult of beauty, which was created by our society, in shaping opinions and perceptions of their own bodies and themselves. The second aim is the detection of how eating disorders affect the lives of respondents.Katedra sociálních vě

Topics: kult krásy, tělo, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, společnost, cult of beauty, body, eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, society
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/46039
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/46... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.