Article thumbnail

Analysis and options for changing of the night public transport in Olomouc

By Luděk Minář

Abstract

Práce se zaměřuje v prvé řadě na analýzu současného stavu linkového vedení a charakteristiky nočního provozu. Ve druhé části pak navrhuje možnosti zlepšení noční dopravy ve městě, především s ohledem na požadavky cestující veřejnosti a návaznosti na noční vlakové spoje. Poté navržené možnosti vyhodnocuje.Firstly, this work aims to analyse the current situation of tracing lines and characteristics of night public transport. In the second part, it suggests options for improvement of night public transport in the city especially with regards to the requirements of passengers and transfers to night trains. Eventually, all suggested options are evaluated.Katedra technologie a řízení dopravyStudent obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky členů státní zkušební komise

Topics: městská hromadná doprava, noční provoz, Olomouc, urban mass transport, night traffic
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/45685
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/45... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.