Article thumbnail

The growth and the construction of bicycle paths in Orlicko

By Martin Macek

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá výstavbou a rozšiřováním cyklostezek a cyklotras a to zejména v regionu Orlicko. Dále se práce zabývá pozitivy a negativy výstaveb cyklostezek. Po představení sdružení obcí Orlicko a po přiblížení problematiky cyklostezek, jsou v práci popsány nejdůležitější cyklotrasy v regionu Orlicko. Následuje analýza dosavadního stavu cyklostezek v regionu Orlicko a v poslední části se bakalářská práce zaměřuje na návrhy cyklostezek, které komplexně propojí region Orlicko a určí návrhy na vybudování, které budou nejvýhodnější.This thesis deals with construction and expansion of bicycle paths and cycling routes, mostly in Orlicko region, it is followed by the positives and negatives of constructions of paths mentioned above. After introducing village association of Orlicko and bringing near bicycle paths problems, I describe the most important bicycle paths in this region. In the last part of my thesis I focus on suggestions of paths that completely connect Orlicko region and on building the most convenient schemes.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyStudent přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení

Topics: cyklostezky, cyklotrasy, cyklistika, Orlicko, bezpečnost cyklostezek, bikeways, cycleways, cycling, safety bikeway
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/45670
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/45... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.