Article thumbnail

Possibilities of biking tourism development in the region of Orlickoústecko

By Lucie Dostálová

Abstract

Práce se zabývá možnostmi rozvoje cykloturistiky na Orlickoústecku. Analyzuje současný stav cykloturistiky v regionu, zkoumá zdroje financování při výstavbě cyklostezek a možnosti jejich využití. V práci je předložen návrh nové cyklostezky v regionu a dále uvedeny návrhy směřující k dalšímu rozvoji cykloturistiky na Orlickoústecku.The thesis deals with possibilities of biking tourism development in the region of Orlickoústecko. It analyzes the current state of biking tourism in the region, examines the sources of financing at the construction of cycle paths and possibilities of their use. The thesis presents a proposal of a new cycle path in the region, and provides proposals for the further development of biking tourism in the region of Orlickoústecko.Katedra dopravního managementu, marketingu a logistikyProblematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla

Topics: cykloturistika, Orlickoústecko, cyklistika, doprava, biking tourism, cycling, transport
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/42416
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/42... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.