Article thumbnail

Element analysis of organic and conventional vegetable

By Jaroslava Jičínská

Abstract

Byly shromážděny vzorky mrkve od drobných pěstitelů, certifikované "bio" a ostatní běžně dostupné v obchodech. Vzorky byly připraveny k analýze pomocí mikrovlnného rozkladu. Byla vytvořena metoda pro analýzu těchto vzorků pomocí ICP-OES a o-TOF-ICP-MS.U vzorků byly sledovány prvky pro organismus nepostradatelné i toxické K, Mg, Na, Ca, Mn, Zn, P, S, Fe, Cu, Cr, Ni, Al, B pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a Ni, Cr, Pb, Cd, As pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.The samples of carrot from small farmers, certificated organic carrot and other commercial products were comllected. Before analysis, samples were decomposed by microwave digestion. Working conditions of the ICP-OES a o-TOF-ICP-MS methods were optimized. Samples were analyzed for chosen nutritional as well as toxic elements as K, Mg, Na, Ca, Mn, Zn, P, S, Fe, Cu, Cr, Ni, Al, B by means the ICP-OES and ICP-MS methods.Ústav environmentálního a chemického inženýrstvíPřipomínky opnenta: * Vliv výchozích faktorů, zejm. kvality půdy (resp. zastoupení kontaminantů) na níž byla mrkev pěstována. * Nevyvážeaný poměr typu vzorků (A, B, C). Dotazy komise: Byly posuzovány organoleptické parametry? Vysoké koncentrace olova v zahrádkářských produktech - je vysvětlení?Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: prvkový analýza, ekologické zemědělství, biopotraviny, kvalita biopotravin, výzkum kvality biopotravin, element analysis, organic farming, organic food, quality of organic food, organic food quality research
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2011
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/39101
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/39... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.