Article thumbnail

Financial Analysis of the Company in Automobile Industry

By Iva Hovorková

Abstract

Bakalářská práce se věnuje finanční analýze podniku automobilového průmyslu TPCA Czech, s. r. o. Její obsah je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů (zdroje, uživatelé, metody a nástroje finanční analýzy). Praktická část se zaměřuje na aplikování vybraných poměrových a souhrnných ukazatelů na konkrétním podniku. Podle výsledků finanční analýzy jsou navržena vlastní doporučení pro zlepšení situace podniku.The Bachelor thesis is devoted to the financial analysis of the company in automobile industry TPCA Czech, s. r. o. The content of this work is divided into two parts. The theoretical part is concerned with explanation of basic concepts (sources, users, methods and implements of the financial analysis). The practical part is intent on application of ratio and summary indicators to a specific company. According to results of the financial analysis are suggested recommendations for improvement situation of the company.Ústav ekonomie1. Jaký dopad měla hospodářská krize na činnost podniku? 2. Jaká možná rizika v budoucnu předpokládáte pro činnost analyzovaného podniku?Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: finanční analýza, automobilový průmysl, poměrové ukazatele, ukazatele rentability, aktivity, zadluženost, souhrnné ukazatele, financial analysis, automobile industry, ratio indicators, profitability ratios, asset ratios, debt ratios, liquidity ratios, summary indicators
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2011
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/38951
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/38... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.