Article thumbnail

The Financial Crisis and Its Influence on Škoda Auto Company

By Denisa Příhodová

Abstract

Die in den USA entstandene Finanzkrise auf dem Immobilienmarkt beeinflusste seit dem Jahr 2008 stark die globale Weltwirtschaft. In der vorliegenden Abschlussarbeit werden Anfang und spätere Entwicklung der Weltwirtschaftskrise erläutert. Weiter beschreibt man die Auswirkungen der Krise, die Probleme nicht nur im Bankensektor, sondern auch im Alltagsleben verursachte. Welche konkreten Schwierigkeiten einige Firmen beseitigen mussten, wird am Fallbeispiel der Firma Škoda Auto, a.s. dargestellt.Finanční krize, která propukla na trhu s nemovitostmi ve Spojených státech amerických, ovlivňovala od roku 2008 globálně světovou ekonomiku. V předložené práci jsou vysvětleny počátek a další vývoj této krize. Dále jsou obecně popsány vlivy krize, která způsobila problémy nejen v bankovním sektoru, ale také v běžném životě. Nesnáze, které musely některé firmy překonávat, jsou ilustrovány na příkladu firmy Škoda Auto, a.s.Financial crisis that started on the real estate market in the United States of America has been influencing world trade since 2008. The submitted thesis explains the commencement and the following progress of the crisis in detail. In addition, the impacts of the crisis, which not only caused problems in the banking sector, but also affected common living, are described. The difficulties that companies faced worldwide are illustrated on the example of Škoda Auto, a.s.Katedra cizích jazykůDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Škoda Auto, finanční krize, trh s nemovitostmi, automobilový průmysl, Česká republika, financial crisis, real estate market, Škoda Auto, automobile industry, Czech Republic, Finanzkrise, Immobilienmarkt, Automobilindustrie, Tschechische Republik
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2011
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/38654
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/38... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.