Article thumbnail

Data backup, history, present and prospects

By Marek Psota

Abstract

Tato bakalářská práce popisuje datová média od historie až po současnost. Jejím cílem je popsat jednotlivá média, jejich způsob práce, princip záznamu, jeho trvanlivost, záznamové a čtecí rychlosti atd. V příloze pak lze nalézt test 10 vybraných datových médií.This bachelor thesis describes the storage devices from the past to the present. Its aim is to describe different types of media, their way of working, etc. In principle it is possible to find the annex of 10 selected test data media.Katedra informačních technologiíDle vedoucího byl cíl práce splněn v celém rozsahu. Uspořádání je logické, systematické, přehledné. Oceňuje též dobrou stylistickou úroveň. Při obhajobě se vyskytlo několik nejasností, proto byla práce hodnocena klasifikačním stupněm velmi dobře.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: datová média, datová úložiště, magnetická média, historická média, pevný disk, HDD, data media, data storage, magnetic media, historical media, hard disk
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2010
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/37335
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/37... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.