Article thumbnail

Innovation in the Czech republic

By Pavla Štočková

Abstract

Bakalářská práce se zabývá inovacemi v České republice. V první části práce jsou zmíněny různé definice inovací, jejich dělení a vznik. Druhá část práce se zabývá inovacemi ve vztahu k České republice. Je v ní popsán význam inovací pro Českou republiku, dále je zmíněno, jak jsou v České republice inovace podporovány a nakonec je uvedena analýza vynaložených prostředků na inovační aktivity a analýza počtu patentů.A work focuses on innovations in the Czech Republic. Definitions of innovations and explanation of their origin are provided in the first part of the work. In addition, innovations are divided into categories in the first part. The second part of the work deals with innovations in relation to the Czech Republic. To be more specific, importance of innovations in the Czech Republic is described, support for innovations in the Czech Republic is discussed and finally an analysis of money spent on innovations and an analysis of the amount of patents on inventions are provided.Ústav ekonomieCílem práce bylo zjištění významu inovací pro ČR a na základě dat analyzovat vývoj inovačních aktivit v ČR. Otázky k obhajobě: 1) Co jsou podle Vás hlavní příčiny zaostávání ČR v inovacích za průměrem EU? 2) Jaké kroky byste doporučila tvůrcům inovační politiky učinit, aby vhodným způsobem stimulovali inovační aktivity v ČR?Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Inovace, inovační procesy, inovační výkonnost, patenty, podpory, Innovation, innovation process, innovation performance, patents, supports
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2011
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/37310
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/37... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.