Article thumbnail

The quality of the voice after the oncology therapy at the patients with carcinoma of larynx

By Petra Fousková

Abstract

Diplomová práce pojednává o kvalitě hlasu u pacientů, kteří prodělali chirurgickou či onkologickou terapii pro karcinom hrtanu. Je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a výzkumné. První, teoretická část, pojednává o samotném onemocnění, jsou zde popsány nejen symptomy, diagnostika a terapie, ale i historie onemocnění a hlasové změny před i po léčbě s kvalitou hlasu. Druhá je výzkumná. Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována kvalita hlasu a na základě získaných údajů pak zhodnoceny nejčastější problémy, se kterými se pacienti po operaci, anebo po aktinoterapii, musí potýkat, a které jejich celkovou kvalitu hlasu ovlivňují v negativním slova smyslu. Zkoumaný vzorek tvoří ženy i muži dospělého věku, kteří byli léčeni v Krajské pardubické nemocnici a.s.Diploma thesis deals with the quality of the voice at the patients after surgery or oncology therapy. It's divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The first, theoretical part, contains description of carcinoma of the larynx with symptoms, diagnostic procedures, therapy and the history of disease and voice changes before and after the therapy with the quality of the voice. The second part is experimental. The quality of voice at the patients with carcinoma of the larynx was uncovered through the question blank. The data were evaluated and the results are described in the second part of the diploma thesis. Physical effort was researched on men and women hospitalizated in the hospital of Pardubice.Katedra ošetřovatelstvíHodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: Myslíte si, že samotné provedení testu VHI by mohlo být dostačující k vyloučení hlasové poruchy? Myslíte si, že v léčbě malignit hrtanu má své místo psychoterapie? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: ORL, anatomie hrtanu, karcinom hrtanu, symptomy, diagnostika a terapie karcinomu hrtanu, Voice Handicap Index, anatomy of the larynx, carcinoma of the larynx, symptoms, diagnostic procedures and therapy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2010
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/36886
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/36... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.