Article thumbnail

Marketing strategy and activities of Hotel POHÁDKA

By Markéta Doudová

Abstract

Diplomová práce je věnována marketingové strategii a aktivitám Hotelu POHÁDKA. Zabývá se charakterem hotelových služeb, klasifikací podnikových a marketingových strategií, marketingovým prostředím hotelu a marketingovým mixem, jenž byl specifikován pro hotelové služby. Na základě provedené analýzy marketingového prostředí Hotelu POHÁDKA a provedeného dotazníkového šetření jsou nastíněna opatření a doporučení, jenž by měla vést ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a spokojenosti hostů hotelu.This diploma work deals with marketing strategy and activities of Hotel POHÁDKA. It is engaged in the character of hotel services, classification of business and marketing strategies, marketing environment of hotel and marketing mix, which is specified for this type of services. On the basis of the analysis of the marketing enviroment of Hotel POHÁDKA and of a questionnaire survey are proposed measures and recommendations, which should lead to improvements the quality of services and customer satisfaction.Ústav ekonomiky a managementuStudentka při obhajobě zhodnotila stávající marketingové strategie a aktivity hotelu Pohádka a navrhla opatření vedoucí k vyšší návštěvnosti hotelu. V diskusi mj. zodpověděla otázky z posudků vedoucího práce i oponentky.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: marketingové strategie, Marketingový mix, analýza marketingového prostředí, spokojenost zákazníků, hotelové služby, marketing strategies, Marketing mix, analysis of marketing environment, customer satisfaction, hotel services
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2010
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/36872
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/36... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.