Article thumbnail

Development of labour migration to the Czech Republic joined the European Union

By Tereza Mňuková

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou pracovních migrací v České republice. Jsou zde analyzovány pracovní trhy České republiky a Evropské unie z hlediska zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Podrobně je popsán vývoj pracovní migrace před vstupem České republiky do Evropské unie a hlavní část je zaměřena na vývoj po roce 2004 (tedy po vstupu České republiky do Evropské unie). Je zde komparace získaných dat, která jsou v následně analyzována.This thesis deals with labour migration in the Czech Republic. There are analyzed labour markets of the Czech Republic and the European Union in terms of employment and unemployment. There is described in detail the development of labour migration before the Czech Republic joined the European Union and the main part is focused on the development after the year 2004 (after the Czech Republic joined the European Union). There is a comparison of the obtained data, which are subsequently analyzed.Ústav ekonomieStudentka seznámila komisi s cílem práce, tím byla analýza problematiky pracovního trhu v ČR s ohledem na vývoj pracovní migrace před a po vstupu ČR do EU. Důraz byl v prezentaci kladen na zásadní závěry diplomové práce. Byly zodpovězeny tyto otázky: 1) Jak byste zhodnotila plnění cílů Lisabonské strategie obecně a pro ČR? 2) Jaký je vývoj pracovní migrace občanů ČR do zahraničí? 3) Můžete blíže vysvětlit ne příliš příznivý trend zvyšujících se výdajů na politiku zaměstnanosti od roku 1995 a to zejména v oblasti PPZ? 4) Je podle Vás přínosné i nadále zaměstnávat zahraniční pracovníky v době krize, kdy nezaměstnanost v ČR roste?Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Trh práce, zaměstnanost, Nezaměstnanost, Migrace, Pracovní migrace, Labour Market, Employment, Unemployment, Migration, labour migration
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2010
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/36460
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/36... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.